Skip to main content
 • Przyjazny kredyt mieszkaniowy

  Przyjazny kredyt mieszkaniowy

  Promocja trwa do 31-12-2024 roku

  Maksymalna kwota kredytu 1mln zł.

   

  Dlaczego warto?

  Oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku 1,5 pp
  Brak prowizji po spełnieniu określonych warunków
  Okres  kredytowania do 25 lat
  Kredyt może finansować do 80% kosztów przedsięwzięcia (zakupu, remontu)
  Proste i krótkie procedury związane z rozpatrzeniem wniosku
  Szybka decyzja kredytowa
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

   

   

  Przykład reprezentatywny dla kredytu  mieszkaniowego:

  Kredyt w kwocie 300 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 25 lat z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce referencyjnej WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego m-ca) + marża Banku wynosząca 1,50 pp w stosunku rocznym (na dzień przygotowania przykładu = 5,85 % + 1,50 pp = 7,35%), koszt polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu 9 500 zł na cały okres kredytowania, prowizja 0% od kwoty kredytu, spłacany w ratach miesięcznych malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą pierwszej raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym kredyt został udzielony. Rata kapitałowa stała wynosząca 1 000,00 zł, odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany m-c (kapitał * stopa oprocentowania w % * liczba dni w m-cu / 360). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,930722%, odsetki  281 668,24 zł, całkowity koszt kredytu  291 187,24  zł (w tym: prowizja: 0,00 zł, odsetki: 281 668,24 zł, ubezpieczenie nieruchomości 9 500 zł, PCC-3 19,00 zł), całkowita kwota do zapłaty  591 187,24 zł.

   

  Regulamin promocji

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352