Skip to main content
  • Dostępność systemów PSD2

Informacja o dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości elektronicznej

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).


Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

 

  Okres API PSD2    Bankowość Internetowa
 od do  Dostępność (%)  Niedostępność (%)  Dostępność (%)  Niedostępność (%)
 14.09.19 13.12.19  99,76  0,24 99,76  0,24
 14.12.19 13.03.20  99,63  0,37  99,63  0,37 
 01.01.20 31.12.20  99,80  0,2  99,75  0,25 
 01.01.21 31.12.21  99,85  0,15  99,79  0,21 
 01.01.22 31.12.22  99,83  0,17  99,81  0,19 
 01.01.23 31.12.23  99,99  0,01  99,76 0,24

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352