Skip to main content
  • Broszura KE dotycząca praw konsumentów

Broszura KE dotycząca praw konsumentów

 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej na podstawie art. 20d. 1. Ustawy o usługach płatniczych udostępnia broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą

praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.

Broszura informacyjna KE

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352