Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

Dyspozycje złożone w dniu roboczym do godziny granicznej zostaną zrealizowane w dniu złożenia.

Przelewy krajowe w PLN
Rodzaj przelewuPlacówka BankuSystem bankowości elektronicznej
Przelewy wychodzące
 przelewy wewnętrzne1 w godzinach pracy placówki  17:00 
 ELIXIR2 w godzinach pracy placówki 

I sesja do godziny 8:45

II sesja do godziny 11:45

III sesja do godziny 14:45 

 EXPRESS ELIXIR3 w godzinach pracy placówki   24h
 SORBNET w godzinach pracy placówki   do godziny 14:45
Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej
Rodzaj przelewuData walutyPlacówka BankuSystem bankowości elektronicznej
Przelewy wychodzące
tryb standardowy - SEPA, w EURO dzień złożenia + 1 do 15:00 do 15:00
tryb standardowy - pozostałe dzień złożenia + 2 do 15:00 do 15:00
tryb pilny - pozostałe dzień złożenia do 12:00 do 12:00

Przelewy wewnętrzne zlecone po godzinie granicznej oraz w innym dniu niż dzień roboczy będą księgowane na rachunku następnego dnia roboczego ale są do dyspozycji posiadacza rachunku w dniu zlecenia przelewu.
2 Przelewy zlecone po godzinach granicznych zostaną zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
3 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352