• Rada Nadzorcza Banku

Rada Nadzorcza Banku

Skład  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

 Prezydium

  • Stańczuk Teresa - Przewodniczący
  • Oleszczuk Henryk - Zastępca Przewodniczącego
  • Rzymowski Józef - Sekretarz
  • Mikiciuk Marian - Członek Prezydium

Członkowie Rady

  • Kopcewicz Tomasz
  • Nikoniuk Wiesław
  • Prokopiuk Antoni
  • Semeniuk Jan
  • Zubelewicz Krzysztof
  • Żółkowska Jadwiga

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352