• Leasing
  • Leasing, faktoring

    Finansowanie jakiego potrzebujesz

Oferta dla Ciebie


Kontakt w sprawie oferty leasingu

Kontakt w sprawie oferty leasingu w godz. 8:00 - 15:00

  • 83 344 71 58
  • 722 253 620

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352