Skip to main content
  • Zastrzeganie Kart

Zastrzeganie Kart

 

Jak zastrzec kartę?

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Klient powinien dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia na kilka sposobów:   

  • całodobowo, telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50 oraz 801 321 456    (opłaty naliczane według cen operatora)    
  • całodobowo, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart, portal: zastrzegam.pl, pod numerem telefonu  828 828 828   (opłaty naliczane według cen operatora)
  • za pośrednictwem portalu kartowego  kartosfera.pl:      
  • w każdym oddziale Banku
  • w godzinach pracy Banku nr telefonu: 83 3447121
  • w aplikacji mobilnej "Nasz Bank"- opcje:  Finanse - Karty - wybrać kartę - wybrać "trzy kropki w pionie"  Kropki.png "Zablokuj kartę czasowo" lub "Zastrzeż kartę na zawsze"
  • w bankowości internetowej  opcja: Karty "Zablokuj czasowo" lub "Zastrzeż"

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352