Skip to main content
  • Zarząd Banku

Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

    • Mincewicz Paweł - Prezes Zarządu
    • Grzeczyński Krzysztof - Wiceprezes Zarządu
    • Kowalewicz Ireneusz  - Członek Zarządu

 

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352