Skip to main content

Pochodzenie środków - wpłaty gotówkowe

01-02-2024

Informujemy, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych. Ponadto, w przypadkach wpłat gotówkowych, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

 

W przypadku współpracy z klientami krajów wysokiego ryzyka (np. Białoruś) prosimy o przedstawienie:

  1. oświadczenia o źródle pochodzenia środków,
  2. faktury na pełną kwotę wpłaty gotówkowej,
  3. deklaracji wwozu środków przez granicę na pełną kwotę faktury.

 

Pracownik Banku ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.

Transakcja wpłaty gotówkowej zostanie zrealizowana po pozytywnej weryfikacji.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352