Skip to main content
  • Aktualności
  • BLIK przelew na telefon - zmiana limitu dziennego

BLIK przelew na telefon - zmiana limitu dziennego

02-02-2024

Nowy maksymalny dzienny limit przelewów w usłudze P2P BLIK wynosi 1000 zł.

Przypominamy, że wartość maksymalna pojedyńczej operacji to 500 zł.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352