Skip to main content
  • Aktualności
  • Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi po 30-11-2022

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi po 30-11-2022

01-12-2022

 

Czwartek, 01 Grudnia 2022, 13:03

 
Podstawa prawna :Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 roku  -  Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. (link do rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53)

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352