Skip to main content
  • Aktualności
  • Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi po 30.11.2022 roku

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi po 30.11.2022 roku

30-11-2022

Informujemy,iż  w dniu 28.11.2022 r. Rada Uni Europejskiej podjęła decyzję o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE. W związku z powyższym, obliguje to Bank  do  podjęcia decyzji o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi  towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji.
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi ma docelowo trafić do odbioru na terenie Rosji, Bank uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Podstawa prawna :Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 r. - Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.  (link do rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53)

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352