Skip to main content
 • Rachunek bieżący dla rolników

  Rachunek bieżący dla rolników

  Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w kraju i za granicą, związanych z rolniczą działalnością gospodarczą, umożliwia rozliczenia min. z tytułu: 

  • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej,
  • należności z produkcji i sprzedaży,
  • zwrot podatku VAT,
  • zwrot ryczałtu,
  • rozliczenia z kontrahentami,
  • składki na rzecz KRUS.

  Do założenia rachunku są potrzebne następujące dokumenty:

  • nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego,
  • numer NIP, 
  • dowód tożsamości.

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352