Skip to main content
 • Rachunek oszczędnościowy 

  Rachunek oszczędnościowy 

  Rachunek oszczędnościowy 

  to połączenie zalet rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz lokaty. Oprocentowanie rachunku według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym z kapitalizacją odsetek na koniec każdego miesiąca. Zysk podlega opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19 %.

  Pierwsza wypłata z rachunku w danym miesiącu jest bezpłatna natomiast, od każdej kolejnej wypłaty pobierana jest prowizja w wyskości:

  • 6 zł za przelew
  • 9 zł za wypłatę gotówkową w kasie Banku 

   

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352