Skip to main content
 • Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Służy finansowaniu dowolnych potrzeb Kredytobiorcy, przy czym jego zabezpieczenie musi stanowić hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub niemieszkalnej

  • oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym - WIBOR 3M(1) + marża 5,0 pp
   • oprocentowanie może być obniżone o 1% dla stałych Klientów,
   • oprocentowanie może być obniżone o 1% w przypadku przedłożenia aktualnej zaakceptowanej przez Bank wyceny przedmiotu zabezpieczenia
  • oprocentowanie okresowo stałe - 8,18 %

   

  1 - Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku:

  1. w dniu podpisania umowy – w wysokości stopy referencyjnej obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy,
  2. w każdym kolejnym okresie stabilizacji - wysokości stopy referencyjnej na koniec miesiąca poprzedzającego okres stabilizacji oprocentowania.      

   

  Dlaczego warto?

  Prowizja od udzielonego kredytu wynosi do 2,50%
  Minimalna wnioskowana kwota wynosi 30 tys. zł
  Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł
  Maksymalny okres kredytowania to 15 lat
  Nie wymaga udokumentowania wykorzystania kredytu
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

   

   

  Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego:

  Kredyt w kwocie 100 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 15 lat z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 10,88 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M + marża 5pp), prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj. 1 500,00 zł, spłacany w ratach miesięcznych malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą I raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca w którym został udzielony kredyt; rata kapitałowa stała wynosząca 555,00 zł z wyjątkiem pierwszej raty wyrównującej wynoszącej 655,00 zł; odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany miesiąc (kapitał * stopa oprocentowania w % * liczba dni w miesicu / 360);

  • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi (RRSO) 11,98 %,
  • odsetki: 83 084,54 zł,
  • całkowity koszt kredytu: 84 603,54 zł, (w tym: prowizja: 1 500,00 zł, PCC-3 19,00 zł),
  • całkowita kwota do zapłaty 184 603,54 zł.

  Więcej informacji w placówkach banku.

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352