• Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny

  Służy finansowaniu dowolnych potrzeb Kredytobiorcy, przy czym jego zabezpieczenie musi stanowić hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub niemieszkalnej

  • Oprocentowanie kredytu dla dotychczasowego klienta banku
   • Z aktualną wyceną oprocentowanie kredytu - 7,20% w stosunku rocznym
   • Bez aktualnej wyceny oprocentowanie - 8,20 % w stosunku rocznym
   • Z oprocentowaniem okresowo-stałym (60 miesięcy) - 9,61%
  • Oprocentowanie kredytu dla nowego klienta banku
   • Bez aktualnej wyceny oprocentowanie - 9,20 % w stosunku rocznym lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego m-ca) + marża Banku wynosząca 5 pp.
   • Z oprocentowaniem okresowo-stałym (60 miesięcy) - 9,61%

  Dlaczego warto?

  Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 1,50%
  Minimalna wnioskowana kwota wynosi 30 tys. zł
  Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł
  Maksymalny okres kredytowania to 15 lat
  Nie wymaga udokumentowania wykorzystania kredytu
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

   

   

  Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego:

  Kredyt w kwocie 100 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 15 lat z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 9,20% w stosunku rocznym, prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj. 1 500,00 zł, spłacany w ratach miesięcznych malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą I raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca w którym udzielony kredyt; rata kapitałowa stała wynosząca 555,00 zł z wyjątkiem pierwszej raty wyrównującej wynoszącej 655,00 zł; odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany m-c ( (kapitał* stopa oprocentowania w %* liczba dni w m-cu/360);

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi (RRSO) 10,07 %, odsetki: 70 298,09 zł, całkowity koszt kredytu: 71 817,09 zł

  (w tym: prowizja: 1 500,00 zł, odsetki: 70 298,09 zł, PCC-3 19,00 zł), całkowita kwota do zapłaty 171 817,09 zł.

  Więcej informacji w placówkach banku.

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352