Skip to main content
 • Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy 

  Kredyt na dowolny cel bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków. Dostępny dla każdego posiadającego zdolność kredytową.

   

  • Oprocentowanie kredytu z ubezpieczeniem na życie  WIBOR 3M+3,00 pp marży,                              prowizja do 1,5%

             (np. WIBOR z dnia 29-03-2024 wynosi 5,88%, dodać 3% marży      oprocentowanie całkowite 8,88%

  • Oprocentowanie kredytu bez ubezpieczenia na życie WIBOR 3M+3,50 pp marży,                              prowizja do 2,5%

            (np. WIBOR z dnia 29-03-2024 wynosi 5,88%, dodać 3,5% marży   oprocentowanie całkowite 9,38%)

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 10 lat
  Maksymalna kwota kredytu 100 000 zł
  Bez innych ukrytych kosztów
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  Szybka decyzja kredytowa
  Oprocentowanie kredytu zależne od ogólnopolskich wskaźników referencyjnych
  Dodatkowe korzyści związane z zawarciem ubezpieczenia "na życie"

  Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego  bez polisy ubezpieczeniowej na życie do kredytu: 

  Kredyt w kwocie 50 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 5 lat z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR 3M*  z marżą Banku 3,50 pp  w stosunku rocznym,  prowizja 2,50% od kwoty kredytu tj.  1 250,00 zł, spłacany w  miesięcznych  malejących ratach.

  Rata  kapitałowa stała wynosząca 833 zł  z wyjątkiem pierwszej wyrównawczej 853 zł. Odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany miesiąc (liczone według wzoru: kapitał * stopa oprocentowania w % * liczba dni w miesiącu / 360).

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi  11,23% (RRSO) , odsetki:  12 054,09 zł, całkowity koszt kredytu:  13 304,09 zł, (w tym: prowizja: 1 250,00 zł, odsetki: 12 054,09 zł, ubezpieczenie: 0,00zł) całkowita kwota do zapłaty  63 304,09  zł;

  Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego  z polisą ubezpieczeniową na życie do kredytu: 

  Kwota kredytu 50 000,00 zł na 5 lat, oprocentowanie  z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIBOR 3M*  z marżą Banku 3,00 pp  w stosunku rocznym,  prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj.  750,00 zł,    koszt polisy ubezpieczeniowej na życie  570,65  zł (polisa dla 40 letniej osoby na cały okres kredytowania) miesięczne malejące raty.

  Rata  kapitałowa stała 833 zł,  pierwsza 853 zł. Odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany miesiąc (liczone według wzoru: kapitał * stopa oprocentowania w % * liczba dni w miesiącu / 360).

   Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi   10,63% (RRSO), odsetki:  11 411,51zł, całkowity koszt kredytu:  12 732,16 zł, całkowita kwota do zapłaty 62 732,16  zł.         

          

  * Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o  stopę referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku:

  • w dniu podpisania umowy – w wysokości stopy referencyjnej obowiązującej w ostatnim dniu  roboczym miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy,
  • w każdym kolejnym okresie stabilizacji - wysokości stopy referencyjnej na koniec miesiąca poprzedzającego okres stabilizacji oprocentowania.      

  Dla powyższych wyliczeń przyjęto stawkę Wibor 3M na poziomie 5,88 % z dnia 29-03-2024

   

   

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352