Skip to main content
 • Karta Mastercard PayPass

  Karta Mastercard PayPass

  Karta walutowa w EURO umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,
  2. płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,
  3. wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,
  4. realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
  5. sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,
  6. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard, oznaczonych emblematem MasterCard,
  7. aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
  8. zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

  Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.

  Limitami karty zarządzamy indywidualnie przez interfejs www bankowości elektronicznej lub za pomocą portalu kartosfera.pl

  Ze względów bezpieczeństwa limit płatności internetowych w momencie wydania karty wynosi 0 PLN.

  Limity transakcji nisko kwotowych przy płatnościach w Internecie (bez silnego uwierzytelnienia 3D-Secure):

  • pojedyńcza transakcja internetowa - 100 PLN
  • suma transakcji internetowych - 400 PLN
  • liczba nastepujących po sobie transakcji internetowych - 5 
   

  Cechy karty

  Karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  Okres ważności karty to 5 lat.
  Pojedynczy limit transakcji zbliżeniowej bez PIN - 100 PLN
  Maksymalny dzienny limit transakcji wypłaty gotówki - 5000 PLN.
  Maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych - 20000 PLN.
  Maksymalny dzienny limit transakcji internetowych = limit transakcji bezgotówkowych (domyślnie = 0 PLN, należy ustawić indywidualnie)

  Przydatne informacje

  Opłaty i prowizje

  Miesięczna opłata za korzystanie z karty - 3.50 PLN.

  Oprocentowania, opłaty i prowizje

  Zastrzeżenie karty

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Możliwe sposoby zastrzeżenia karty:

  • telefonicznie pod numerem  +48 86 215 50 50,
  • telefonicznie, korzystajac z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku,
  • za pomocą portalu kartowego kartosfera.pl,
  • za pomocą systemu www bankowośći internetowej.

  W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352