Skip to main content

Instrukcje użytkownika systemu IB

Instrukcja użytkownika - usługi Internet banking - w wersji standardowej (przeglądarka na komputerze) - autoryzacja jednoosobowa

Instrukcja użytkownika - usługi Internet banking - w wersji mobilnej (przeglądarka na smartfonie) - autoryzacja jednoosobowa

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352