Skip to main content

Silne uwierzytelnienie w bankowości elektronicznej

Co to jest silne uwierzytelnianie?

Silne uwierzytelnianie, czyli SCA (z ang. Strong Customer Authentication) to sposób, w jaki powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnianie oznacza, że zastosowano dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, wykorzystując co najmniej dwie z trzech poniższych kategorii:

  • wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik) - hasło do logowania, PIN w aplikacji mobilnej/karcie debetowej/hasło do bankowości telefonicznej;
  • posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik) - Sparowana Aplikacja Mobilna Banku, Numer telefonu (kody SMS), Kody z wiadomości email (wykorzystywane na infolinii),
  • cecha klienta (coś, czym tylko użytkownik jest) - Odcisk Palca/Skan twarzy w Aplikacji Mobilnej

 

Przebieg silnego uwierzytelnienia w bankowości elektronicznej podczas logowania:

Krok 1 - podajemy identyfikator 

sca 01

Krok 2 - weryfikujemy pojawiający sie obrazek (1) i podajemy swoje hasło (2)

sca 02

Krok 3 - w zależności od sposobu autoryzacji zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła z wiadomości sms lub potwierdzenie w aplikacji mobilnej "Nasz Bank"

sca 04 lub sca 05

Po udanym potwierdzeniu logujemy się do systemu bankowości elektronicznej.

 

Istnieje możliwość logowania sie do systemu bankowośći elektronicznej bez silnego uwierzytelnienia ale po zalogowaniu bedziemy mogli zobaczyc tylko saldo oraz historie operacji do 90 dni. W przypadku, gdy będziemy wykonywać inną czynność mogą pojawić się dodatkowe ekrany wymuszające przejście procedury silnego uwierzytelnienia.

sca o 01

Po naciśnięciu przycisku "Wyłącz ograniczenia" w zależności od sposobu autoryzacji zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła z wiadomości sms lub potwierdzenie w aplikacji mobilnej "Nasz Bank"

sca o 02

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352