Terminowe lokaty oszczędnościowe - zakładane od 01.06.2022 roku

Oprocentowanie lokaty założonej przed 01.06.2022 roku obowiązuje do końca zadeklarowanego okresu umownego.

Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi 0 %.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Minimalna kwota lokaty - 1000,00 w zł, 100,00 w walucie EUR, USD

Lp. Okres lokaty terminowej Oprocentowanie zmienne
w stosunku rocznym
1na 1 miesiąc1,60 %
2na 2 miesiące1,65 %
3na 3 miesiące1,70 %
4na 6 miesięcy1,80 %
5na 12 miesięcy2,00 %
6na 24 miesiące3,00 %
7na 36 miesięcy3,10 %
8na 48 miesięcy3,20 %
9na 60 miesięcy3,30 %

Lokaty terminowe w walucie EUR

Lp. Okres lokaty terminowej Oprocentowanie zmienne
w stosunku rocznym
1na 1 miesiąc0,08 %
3na 3 miesiące0,08 %
4na 6 miesięcy0,08 %
5na 12 miesięcy0,08 %

Lokaty terminowe w walucie USD

Lp. Okres lokaty terminowej Oprocentowanie zmienne
w stosunku rocznym
1na 1 miesiąc0,08 %
3na 3 miesiące0,10 %
4na 6 miesięcy0,15 %
5na 12 miesięcy0,25 %

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352