Skip to main content
 • Kredyt pomostowy

  Kredyt pomostowy

  Kredyt pomostowy

  Służy finansowaniu nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przy równoczesnym uzyskaniu współfinansowania w ramach pomocy publicznej).

  Kredyt przeznaczony na :

  • zakupu maszyn
  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • nieruchomości
  • finansowanie budowy lub modernizacji budynków 

  Wymagany minimalny udział własny wynosi 10 % wartości przedsięwzięcia.
  Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża 3,00 pp. 
  Prowizja od udzielonego kredytu wynosi do 2,50% (pobierana jednorazowo w momencie uruchamiania środków kredytowych). 

  Więcej informacji w placówkach banku.

  Dlaczego warto?

  Maksymalny okres kredytowania może wynosić do 15 lat
  Spłata kredytu w ratach
  Kredyt podlega rozliczeniu
  Jednym z zabezpieczeń kredytu jest cesja dofinansowania
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  Przydatne informacje

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352