• Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

  Służy finansowaniu bieżących potrzeb firmy

  Oprocentowanie
  kredytu wynosi 9,50% w stosunku rocznym (zmienne) lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża 3,50 pp i jest naliczane od wykorzystanego salda kredytowego (brak odsetek i opłat od niewykorzystanych środków).
  Prowizja
  od udzielonego kredytu wynosi 1,50% ( pobierana jednorazowo w momencie uruchamiania środków kredytowych).

   

  Więcej informacji w placówkach banku.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania wynosi do 1 roku
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  Kredyt nie podlega rozliczeniu
  Możliwość odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia
  Atrakcyjna cena kredytu - oprocentowanie kredytu naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu
  Automatyczna spłata z wpływów na rachunek

  Przydatne informacje

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352