• Kredyt na dowolny cel

  Kredyt na dowolny cel

  Kredyt na dowolny cel

  Kredyt przeznaczony na dowonly cel związny z prowadzoną działąlnością gospodarczą.

   Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta i nie możę być wyższa niż :

  • 3 000 000 PLN - dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnij księgowości
  • 2 000 000 PLN - dla klientów rozliczających się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów 
  • 500 000 PLN - dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  z zastrzeżeniem że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć :

  • 70% wartości proponowanego zabezpieczenia kredytu, w przypadku gdy zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości Wnioskodawcy lub osoby trzeciej; relacja wartości ekspozycji do zabezpieczenia nieruchomością w formie ustanowionej hipoteki określone jest mianem LTV; dla kredytów opisanych regulaminem nie może on przekroczyć 0,70%
  • 50% wartości proponowanego zabezpieczenia kredytów, w przypadku gdy zabezpieczenie stanowi zastaw lub przewłaszczenie środków trwałych

   

  Oprocentowanie kredytu wynosi 10,20% w stosunku rocznym (zmienne) lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża 5,00 pp. , które może być łącznie obniżone o 2 pp :

  • o 1%  dla stałych Klientów Banku
  • o 1% w przypadku przedłużenia aktualnej zaakceptowanej przez Bank wyceny przedmiotu zabezpieczeni

  Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 1,50% ( pobierana jednorazowo w momencie uruchamiania środków kredytowych).

   

  Dlaczego warto?

  Długi okres kredytowania - do 180 miesięcy
  Brak konieczności rozliczenia kredytu
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  Okres karencji w spłacie rat kapitałowych maksymalnie do 6 miesięcy

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352