• Kredyt obrotowy - deweloperski

  Kredyt obrotowy - deweloperski

  Kredyt obrotowy - deweloperski

  Przeznaczony jest na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z :

  • budową / rozbudową / nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych
  • zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych

  które bedą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu.

  Minimalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł.

  Minimalny udział własny wynosi 30% wartości przedsięwzięcia.

  Oprocentowanie kredytu wynosi 8,20% w stosunku rocznym (zmienne) lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża 2,50 pp.

   

  Dlaczego warto?

  Długi okres kredytowania - do 60 miesięcy
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352