Skip to main content

Zastrzeżenie numeru PESEL

23-05-2024

Od 1 czerwca 2024 roku Instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony.

Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości.

 

Dlaczego warto zastrzec PESEL

Jeśli okaże się, że PESEL jest zastrzeżony, nie będzie można za jego pomocą wziąć kredytu, kupić czegoś na raty, wnioskować o duplikat karty SIM czy załatwić niektórych spraw notarialnych.
Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpieczy Cię przed jego nieuprawnionym użyciem. Kiedy PESEL jest zastrzeżony, masz pewność, że nikt nie wykorzysta go bez Twojej wiedzy. 
Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać. Na przykład gdy załatwiasz sprawy urzędowe, idziesz do lekarza, kupujesz leki czy bilety lotnicze.

W jaki sposób zastrzec PESEL

  • w aplikacji mObywatel
  • w serwisie gov.pl za pomocą profilu zaufanego
  • w urzędzie gminy

W jaki sposób cofnąć zastrzeżenie

Za pomocą sposobów w jaki zastrzeżono PESEL wybierając
  • bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia – oznacza, że Twój PESEL przestanie być chroniony aż do czasu Twojego ponownego zastrzeżenia.
  • czasowe cofnięcie zastrzeżenia – w tej opcji aplikacja poprosi Cię o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy to Twój PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie musisz już pamiętać o ponownym włączeniu ochrony.

Kiedy sprawdzimy, czy Twój PESEL jest zastrzeżony

  • przy zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • przy zawieraniu nowej umowy kredytu lub pożyczki,
  • przy zmianie warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia,
  • kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd (nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

 

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352