Skip to main content

Wrzutnia na ul. Kolejowej 5

08-09-2014

Wrzutnia na ul. Kolejowej 5

Wtorek, 09 Września 2014, 13:48

Istnieje możliwość wpłat za pośrednictwem wrzutni znajdujacej się przy Centrali Banku w Białej Podlaskiej na ul. Kolejowej 5. Szczegółowe informacje dostepne w placówkach Banku w Białej Podlaskiej.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352