Sm@rt wypłata nowa usługa Banku

22-02-2017

 

Środa, 22 Lutego 2017, 13:26

Wprowadzilismy usługę Smart wypłaty polegającą na mozliwości zlecenia wypłaty małej kwoty w bankomacie bez posiadania karty płatniczej.

 

Sm@rt wypłata

 

Sm@rt wypłata to możliwość realizacji transakcji w bankomatach własnych Banku bez wykorzystania karty po wpisaniu otrzymanego kodu za pomocą sms lub przekazanego przez zlecającego wypłatę w inny sposób. Sm@rt wypłatę można zlecić za pomocą kanałów bankowości elektronicznej lub zlecić w placówce Banku.

Osoba realizująca transakcję, udaje się do dowolnego bankomatu banku wymienionego niżej i wybiera na ekranie opcję Sm@rt wypłata, a następnie podaje jednorazowy kod przekazany w sms. Po wpisaniu kodu, na klawiaturze bankomatu, urządzenie wypłaca zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

Ograniczenia Sm@rt wypłaty:

 • ważność kodu  - 12 godzin.
 • maksymalny limit  - 200 PLN.
 • wypłata tylko w pełnych kwotach np. : 10, 20, 50, 100.

Bankomaty w których dostępna jest Sm@rt wypłata:

 • Biała Podlaska ul. Kolejowa 5
 • Biała Podlaska ul. Moniuszki 10
 • Biała Podlaska ul. Orzechowa 34
 • Biała Podlaska ul. Terebelska 60B
 • Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65 – w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 • Hanna ul. Dworska 1
 • Janów Podlaski ul. 1 Maja 16
 • Lublin ul. Jasna 1
 • Rossosz ul. Batalionów Chłopskich 53A
 • Swory ul. Kościelna 10
 • Tuczna 192
 • Zalesie ul. Warszawska 35
 • Koroszczyn – w budynku Terminalu samochodowego
 • Woskrzenice Duże 21A

Przykład 1:

Osoba A definiuje Sm@rt wypłatę oraz zleca wysłanie sms z kodem na numer telefonu osoby B. Osoba B udaje się w ciągu 12 godzin do jednego z naszych własnych bankomatów. Wybiera na ekranie bankomatu przycisk „Sm@rt wypłata” podaje kod otrzymany w sms i wypłaca pieniądze z bankomatu.

Przykład 2:

Osoba A definiuje Sm@rt wypłatę oraz drukuje informację z kodem i przekazuje ją osobie B. Osoba B udaje się w ciągu 12 godzin do jednego z naszych własnych bankomatów. Wybiera na ekranie bankomatu przycisk „Sm@rt wypłata” podaje kod otrzymany od osoby A i wypłaca pieniądze z bankomatu.

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352