Skip to main content

Program 500+

08-12-2022

Program 500+

 O Programie "Rodzina 500+"
 • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin – od 1 lipca 2019 r. program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia
 • W serwisie internetowym Banku jest dostępny wniosek na okres 2019/2021 (1 lipca 2019 r. - 31 maja 2021 r.). Kolejny rozpocznie się 1 czerwca 2021 r.
 • Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej
 • Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 1 lipca 2019 r. - 31 maja 2021 r.:
  • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.,
  • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
  • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rola Banku w Programie Rodzina 500+

 • Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ wyłącznie po zalogowaniu w bankowości internetowej (Zakładka "Świadczenia").
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Proces otrzymania świadczenia 500+:

 • Bank: Wypełniasz wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości elektronicznej Banku,
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

    

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352