Skip to main content

Karty płatnicze - transakcje nisko kwotowe

04-07-2023

Od 1 lipca 2023 roku ulega zmianie wysokość limitu na transakcje internetowe do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure.

Są to tzw. transakcje nisko kwotowe. Nowe limity są nastepujące:

  • pojedyńcza transakcja internetowa - 100 PLN
  • suma transakcji internetowych - 400 PLN
  • liczba nastepujących po sobie transakcji internetowych - 5 

 

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352