Skip to main content
 • Aktualności
 • Karty debetowe - płatności w Internecie dodatkowe zabezpieczenie

Karty debetowe - płatności w Internecie dodatkowe zabezpieczenie

23-12-2020

 

Środa, 23 Grudnia 2020, 10:48

Od 01.01.2021 roku podczas dokonywania płatności kartami w sklepach internetowych, będzie wymagane dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN więcej informacji ...

Portal kartosfera

 

kartosfera.pl to portal do zarządzania posiadanymi kartami płatniczymi w Grupie BPS, służący mi.n. do:

 • zmiana PIN do karty płatniczej,
 • zastrzeżenie karty - trwała zmiana statusu karty w przypadku jej utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia,
 • czasowej blokady karty,
 • aktywacja karty płatniczej,
 • wyłączenie / ponowne włączenie funkcji zbliżeniowej,
 • zmiana limitów transakcyjnych posiadanych kart,
 • ustanowieni kodu pytania uwierzytelniejącego w postaci kodu PIN jako drugiego składnika transakcji kartą w internecie,
 • zarządzanie odbiorcami zaufanymi do transakcji kartą w internecie.

Od 2021 roku w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji kartami płatniczymi w Internecie potrzebne będzie dodatkowe pytanie uwierzytelniające w postaci 4 znakowego kodu PIN. Kod PIN będzie ustalany jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości. Kod ustawiamy w zakładce 3DSecure i zatwierdzamy hasłem otrzymanym za pomocą sms.

Przebieg transakcji kartą w internecie:

 1. na stronie sklepu wybieramy płatność za pomocą karty i wypełnimay odpowiednie pola,
 2. podajemy kod PIN do transakcji kartą w Internecie ustalony w kartosfera.pl
 3. zatwierdzamy otrzymanym kodem jednorazowym za pomocą sms

W przypadku braku chęci wykonwyania operacji kartą w sklepach internetowych zalecamy ustawienie limitu transakcje internetowe na "zero".

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w podręczniku.

Podręcznik użytkownika portalu kartowego

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352