Skip to main content

Informacja o zmianie oprocentowania

20-10-2014

Informacja o zmianie oprocentowania

Poniedziałek, 20 Października 2014, 9:08

Informujemy, że z dniem 01-11-2014 roku ulegnie zmianie oprocentowanie.

Komunikat o zmianie oprocentowania

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352