Skip to main content
  • Aktualności
  • Informacja o stosowaniu silnego uwierzytelnienia

Informacja o stosowaniu silnego uwierzytelnienia

11-09-2019

 

Środa, 11 Września 2019, 14:22

Szanowni Państwo,

od 14 wrzesnia 2019 roku podczas logowania do bankowości elektronicznej będzie obowiązywało logowanie z użyciem silnego uwierzytelnienia.

Co to jest silne uwierzytelnienie? (art. 2 pkt 26aa ustawy o usługach płatniczych)

uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

  1. wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik (np.: hasło logowania, kod e-PIN, numer karty płatniczej, kod CVV, kod PIN),
  2. posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik (np.: telefon z przypisanym numerem telefonu, aplikacje bankową na telefonie),
  3. cechy charakterystyczne użytkownika (cechy biometryczne klienta),

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

 

SCA - silne uwierzytelnienie

 

Silne uwierzytelnienie podczas logowania do systemu bankowści elektronicznej:

Krok 1 bez zmian podajemy identyfikator i naciskamy "Dalej"

Krok 2 bez zmian. Weryfikujemy pojawiający sie obrazek (1) i podajemy swoje hasło (2). Naciskamy "Zaloguj".

Krok 3 pojawi się nowe pole w zależności od sposobu autoryzacji zostaniemy poproszeni o:

wpisanie hasła jednorazowego z wiadomości sms:

potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej:

Po potwierdzeniu zalogujemy sie do systemu bankowości internetowej.

W przypadku zalogowania sie do systemu bez silnego uwierzytelnienia będziemy mieć ograniczony dostęp. Zobaczymy podgląd salda i historię operacji z 90 dni. W przypadku, gdy spróbujemy uruchomić funkcję podlegającą ograniczeniu pojawią się dodatkowe ekrany takie jak:

Po naciśnięciu przycisku "Wyłącz ograniczenia" zostaniemy poproszeni o dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą stosowanej metody autoryzacji np. dla hasła sms pojawi się taka informacja:

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352