ogłoszenie - Polubicze Wiejskie

Przedmiot sprzedaży:

  1. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 669 obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice i pow. 7250 m2, KW nr LU1B/00118134/9 za cenę nie niższą niż 2 160 000 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy). Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT,
  2. nieruchomość gruntowa rolna, częściowo zabudowana, dz. ew. 74/1, 74/2, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice o łącznej pow. 3,7202 ha, KW nr LU1B/00066421/8 za cenę nie niższą niż 1 520 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy). Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT,
  3. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 1948, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, o pow. 0,1782 ha, KW nr LU1B/00123175/6 za cenę nie niższą niż 32 000 zł netto, tj. 39 360 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt),
  4. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 146/1, obrębu Wisznice, gm. Wisznice, o pow. 372 m2, KW nr LU1B/00119231/6 za cenę nie niższą niż 208 000 zł (słownie złotych: dwieście osiem tysięcy). Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT.

Dane kontaktowe:

Biuro  syndyka masy upadłości ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16

Szczegółowe informacje na stronie: http://doradcarestrukturyzacyjny.net/sprzedaz/

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352