Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy  

  Kredyt mieszkaniowy  

  Kredyt mieszkaniowy - Super Oferta

  Kredyt przeznaczony na :

  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnia mieszkaniowa, developer)
  • zakup domu, budowę, remont oraz dokończenie budowy domu
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe

  Oprocentowanie kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym na 60 miesięcy - 8,18%

  Dlaczego warto?

  Oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku 1,80 pp
  Prowizja do 2,0%
  Okres  kredytowania do 25 lat
  Kredyt może finansować do 80% kosztów przedsięwzięcia (zakupu, remontu)
  Proste i krótkie procedury związane z rozpatrzeniem wniosku
  Szybka decyzja kredytowa
  Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

   

   

  Przykład reprezentatywny dla kredytu  mieszkaniowego:

  Kredyt w kwocie 200 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 25 lat z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce referencyjnej WIBOR 3M ( z ostatniego dnia roboczego poprzedniego m-ca) + marża Banku wynosząca 1,80 pp w stosunku rocznym (na dzień przygotowania przykładu= 6,95 %+1,80 pp= 8,75%), prowizja do 2,0% od kwoty kredytu tj. 4 000,00 zł, spłacany w ratach miesięcznych  malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą I raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca w którym został udzielony kredyt; rata kapitałowa stała  wynosząca 666,00 zł z wyjątkiem pierwszej raty wyrównującej wynoszącej 866,00 zł; odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany m-c ( (kapitał* stopa oprocentowania w %* liczba dni w m-cu/360);    Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi (RRSO)  9,5700  %, odsetki: 223.715,52 zł, całkowity koszt kredytu:  230.457,88  zł (w tym: prowizja: 4 000,00 zł, odsetki: 227.734,52 zł,  PCC-3 19,00 zł), całkowita kwota do zapłaty 427.734,52 zł.

  Znajdziesz nas też na

  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352