telefon: 83 344 71 00
mail: bs@bsbialapodlaska.pl
Kod SWIFT: POLUPLPR

Informacja o kredytach

 

Ogólne

Wielkość stóp bazowych, które są podstawą  zmiany oprocentowania kredytów:

 1. gotówkowych;
 2. mieszkaniowych- umów zawartych do 31.01.2018r;
 3. hipotecznych;
 4. limitów w ROR;

wg uchwały Zarządu Banku z dnia 18.03.2015r  wynoszą:

 1. dla stopy redyskonta weksli- 1,75 %;
 2. dla stawki bazowej WIBOR 3M- 1,67%.

W przypadku spadku, jednej ze wskazanych stóp o co najmniej 0,50 punktu  procentowego w odniesieniu do wyżej wskazanych wielkości bazowych, Bank zobowiązany jest do obniżenia stopy procentowej, wybierając jako podstawę  jedną z większych wielkości zmiany. Bank zastrzega sobie możliwość skorygowania wielkości zmiany wskaźnikiem w przedziale od 0,80 do 1. Zmiana oprocentowania winna być wprowadzona  począwszy od  drugiego pełnego  m-ca kalendarzowego, po którym nastąpiły przesłanki do zmian ( np. przesłanki do zmian nastąpiły w m-cu czerwcu, zmiana musi zostać wprowadzona od  sierpnia).

Wzrost o co najmniej 0,50 punktu  procentowego jednej ze wskazanych stóp w odniesieniu do wyżej wskazanych wielkości bazowych, daje Bankowi uprawienie do zwiększenia  stopy procentowej kredytu w wysokości  odpowiadającej maksymalnej zmianie jednej ze wskazanych wyżej stóp procentowych. Bank zastrzega sobie możliwość skorygowania wielkości zmiany wskaźnikiem w przedziale od 0,80 do 1.  Bank może dokonać zmiany oprocentowania z początkiem następnego m-ca po dokonaniu zawiadomienia Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych  ( Poręczycieli).

WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego m-ca, jako stopa referencyjna  dla umów na  kredyt mieszkaniowy zawartych od 01.02.2018r   wynosi aktualnie 1,72 %.

 

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczenowym

Kwota kredytu jaką można otrzymać wynika z potrzeb Klienta składającego wniosek oraz od jego zdolności kredytowej określana jest on  indywidualnie i jest uzależniona od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych. Spłata wykorzystywanego kredytu następuje z najbliższych wpływów na ROR bez dodatkowych dyspozycji. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określanej przez Zarząd Banku. Od udzielonego kredytu odnawialnego pobierana jest prowizja w wysokości 1 % ( w okresie obowiązywania promocji od 01.02.2018r do 31.07.2018r; Bank odstępuję od prowizji - stawka wynosi 0,00).

 

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy kredytowej:

 • wniosek i informacja o kredytobiorcy,
 • udokumentowanie osiąganych dochodów (oświadczenie),
 • dochody wolne od zajęć.

 

Reprezentatywny przykład kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR

przy kwocie 3000 PLN udzielonej na 12 miesięcy: prowizja 1 % - 30 PLN; odsetki – 242,69 PLN; odsetki m-c szacunkowe 20,22 PLN; RRSO 9,56 % przy założeniu maksymalnego wykorzystania kredytu oraz że oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.  Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu: 272,69 zł


Reprezentatywny przykład kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR (promocja)

przy kwocie 3000 PLN udzielonej na 12 miesięcy: prowizja 0 % - 0,00 PLN; odsetki – 240,00 PLN; odsetki m-c szacunkowe 20,00 PLN; RRSO 8,42 % przy założeniu maksymalnego wykorzystania kredytu oraz że oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.  Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu: 240,00 zł

 

Promocja – Kredyt gotówkowy bez prowizji i ubezpieczenia z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 7,32 % w stosunku rocznym.

Warunki skorzystania z promocji:

1)  kwota kredytu: 1.000 zł lub wielokrotność kwoty 1.000 zł, maksymalnie 20.000 zł;

2)  okres spłaty kredytu – 60 miesięcy;

3)  spłata kredytu w równych ratach kapitałowo- odsetkowych;

4)  termin spłaty pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej po 30 dniach od podpisania umowy kredytu;

5) brak możliwości przeznaczenia środków na spłatę kredytów w Banku;

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Gotówkowego z promocją „20 zł raty za każde 1000 zł kredytu gotówkowego”:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,6779%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1.199,97 zł, oprocentowanie zmienne 7,32%, całkowity koszt kredytu: 199,97 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł) , odsetki 199,97 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł, spłata kredytu :  60 miesięcznych rat równych w wysokości 20,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków.

 

Kredyt gotówkowy na warunkach standardowych:

 1. oprocentowanie  7,50 %;
 2. prowizja 1,50 % od kwoty kredytu;
 3. okres kredytowania do 7 lat;
 4. bez innych ukrytych kosztów.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego na standardowych warunkach: 

kredyt w kwocie 20 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 7 lat z oprocentowaniem zmiennym  7,50 % w stosunku rocznym,  prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj. 300,00 zł, spłacany w  miesięcznych  ratach kapitałowo- odsetkowych stałych po  307,81 zł,  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi    (RRSO)  8,38 %, odsetki:  5 855,52 zł, całkowity koszt kredytu: 6 155,52 zł, (w tym: prowizja: 300,00 zł, odsetki: 5 855,52 zł, ubezpieczenie: 0,00zł) całkowita kwota do zapłaty 26 155,52  zł;

 

Kredyt mieszkaniowy- Super Oferta

Kredyt mieszkaniowy  z oprocentowaniem WIBOR 3M plus marża Banku od  1,80%,  prowizja  1,50%, okres  kredytowania do 25 lat.  Kredyt może finansować do 80 % kosztów przedsięwziecia ( zakupu, budowy, remontu).  Proste i krótkie procedury związane z rozpatrzeniem wniosku.  Szybka decyzja kredytowa.    

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu  mieszkaniowego:

Kredyt w kwocie 200 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 25 lat z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce referencyjnej WIBOR 3M ( z ostatniego dnia roboczego poprzedniego m-ca) + marża Banku wynosząca 1,80% w stosunku rocznym (na dzień przygotowania przykładu= 1,72 %+1,80%= 3,52%), prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj. 3 000,00 zł, spłacany w ratach miesięcznych  malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą I raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca w którym udzielony kredyt; rata kapitałowa stała  wynosząca 666,00 zł z wyjątkiem pierwszej raty wyrównującej wynoszącej 866,00 zł; odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany m-c ( (kapitał* stopa oprocentowania w %* liczba dni w m-cu/360);      Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi    (RRSO)      3,74  %, odsetki: 88 216,88 zł, całkowity koszt kredytu:  91 235,88  zł (w tym: prowizja: 3 000,00 zł, odsetki: 88 216,88 zł,  PCC-3 19,00 zł), całkowita kwota do zapłaty   291 235,88  zł.

 

Kredyt hipoteczny

służy finansowaniu dowolnych potrzeb Kredytobiorcy, przy czym jego zabezpieczenie musi stanowić hipoteka na nieruchomości mieszkalnej lub niemieszkalnej. Minimalna wnioskowana kwota wynosi  20 tys. zł., maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat.  

Oprocentowanie kredytu jest zależne od: posiadanej wyceny nieruchomości oraz statusu tzw. dotychczasowego klienta banku.  Dla dotychczasowych  klientów Banku z aktualną wyceną oprocentowanie kredytu wynosi 6,50% w stosunku rocznym, natomiast bez wyceny 7,50 % w stosunku rocznym. Przy braku wyceny i rozpoczęciu współpracy z Bankiem  oprocentowanie wyniesie 8,50% w stosunku rocznym. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 1,50%  ( pobierana jednorazowo w momencie uruchamiania środków kredytowych).

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu  hipotecznego:

Kredyt w kwocie 100 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 15 lat z oprocentowaniem zmiennym  wynoszącym 8,50% w stosunku rocznym, prowizja 1,50% od kwoty kredytu tj. 1 500,00 zł, spłacany w ratach miesięcznych  malejących w ostatnim dniu roboczym miesiąca, ze spłatą I raty począwszy od następnego miesiąca po zaciągnięciu kredytu, a odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca w którym udzielony kredyt; rata kapitałowa stała  wynosząca  555,00 zł z wyjątkiem pierwszej raty wyrównującej wynoszącej 655,00 zł; odsetki naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy procentowej za dany m-c ( (kapitał* stopa oprocentowania w %* liczba dni w m-cu/360);      Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi    (RRSO)  9,30  %, odsetki:  65 055,30 zł, całkowity koszt kredytu: 66 574,30   zł (w tym: prowizja: 1 500,00 zł, odsetki: 65 055,30  zł,  PCC-3 19,00 zł), całkowita kwota do zapłaty  166 574,30  zł.

 

Więcej informacji w placówkach banku.

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.