telefon: 83 344 71 00
mail: bs@bsbialapodlaska.pl
Kod SWIFT: POLUPLPR
Piątek, 29 Lipca 2022, 11:13

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania.

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

  1. osobiście w Placówce Banku ,
  2. poprzez system bankowości elektronicznej  wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca.

UWAGA : Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

 

INFORMACJA O RYZYKACH

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  1. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowychRyzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

 

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf

• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

 

Druk wniosku o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego

 

Program Dobry Start - od 1 lipca 2022 roku

Piątek, 01 Lipca 2022, 8:18

Ograniczenia w płatnościach - Rosja i Białoruś

Środa, 02 Marca 2022, 13:15

Komunikat o pracy Banku w ostatnim dniu 2021 roku

Poniedziałek, 27 Grudnia 2021, 10:30

31 grudnia 2021 (piątek) jest ostatnim dniem rozliczeniowym w 2021 roku w tym dniu wszystkie placówki Banku będą czynne od 7:30 do 15:00.

Harmonogram rozliczeń:

Rozliczenia międzybankowe (przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach)

  • złożone do godziny 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 31 grudnia 2021 roku,
  • wprowadzone po godzinie 12:45 zostaną zrealizowane w poniedziałek 03 stycznia 2022 roku.

Przelewy dewizowe oraz operacje typu SORBNET zrealizujemy złożone do godziny 13:00

CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Środa, 24 Listopada 2021, 11:07

Tarcza 2.0 - informacja o procesie umorzeń

Czwartek, 28 Października 2021, 13:10

Tarcza PFR - pełnomocnictwo do dysponowania środkami

Poniedziałek, 12 Lipca 2021, 13:12

Informacja o Oddziale BPS S.A. w Białej Podlaskiej

Poniedziałek, 14 Grudnia 2020, 8:40

Karty debetowe - płatności w Internecie

Środa, 23 Grudnia 2020, 10:48

Tarcza PFR - pełnomocnictwo i oświadczenie

Czwartek, 29 Października 2020, 9:19

Nowa opcja wypłat z bankomatów - SmartKarta

Czwartek, 20 Sierpnia 2020, 14:07

MojeID - Profil Zaufany

Poniedziałek, 27 Lipca 2020, 14:48

Program Dobry Start 2020/2021

Środa, 01 Lipca 2020, 12:28

Tarcza finansowa PFR – pełnomocnictwo do złożenia wniosku i podpisania umowy o subwencję.

Wtorek, 12 Maja 2020, 14:45

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Czwartek, 07 Maja 2020, 10:54

Wznowienie pracy Oddziału

Czwartek, 30 Kwietnia 2020, 15:07

Informacja o zmianie taryfy prowizji i opłat oraz tabeli oprocentowania produktów bankowych

Czwartek, 30 Kwietnia 2020, 12:06

Informacja o procedurze składania wniosków dla FIRM o prolongatę rat od kredytów związaną z epidemią COVID-19

Środa, 01 Kwietnia 2020, 13:20

Informacja o procedurze składania wniosków o prolongatę rat od kredytów hipotecznych i gotówkowych związanej z epidemią COVID-19

Czwartek, 26 Marca 2020, 13:41

Komunikat - koronawirus ograniczenia

Poniedziałek, 16 Marca 2020, 8:53

Koniec roku 2019

Piątek, 20 Grudnia 2019, 8:09

Nowe stawki - przekaz dewizowy SEPA

Poniedziałek, 16 Grudnia 2019, 11:38

Praca Banku 24 grudnia 2019 roku

Wtorek, 17 Grudnia 2019, 11:49

Leasing w naszym Banku

Piątek, 29 Listopada 2019, 11:20

Aplikacja mobilna - Nasz Bank

Piątek, 08 Listopada 2019, 12:13

Informacja o stosowaniu silnego uwierzytelnienia

Środa, 11 Września 2019, 14:22

Nowy bankomat w Białej Podlaskiej

Piątek, 21 Czerwca 2019, 10:04

Informacja o zamkniętej placówce

Poniedziałek, 08 Kwietnia 2019, 9:01

Zmiana adresu logowania do bankowości elektronicznej

Środa, 06 Marca 2019, 9:35

Komunikat o pracy Banku w Wigilię i na koniec roku 2018

Poniedziałek, 17 Grudnia 2018, 12:05

Internet Banking w wersji mobilnej

Piątek, 07 Grudnia 2018, 8:18

12 listopad 2018 roku

Czwartek, 08 Listopada 2018, 10:17

Informacja - płatność dzielona

Poniedziałek, 11 Czerwca 2018, 10:17

Zmiany w interfejsie Internet Banking

Piątek, 29 Grudnia 2017, 9:18

29 grudnia (piątek) ostatnim dniem rozliczeniowym w 2017 roku.

Piątek, 17 Grudnia 2010, 12:50

Ostrzeżenie

Czwartek, 23 Listopada 2017, 13:39

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Wtorek, 07 Listopada 2017, 9:36

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Poniedziałek, 28 Sierpnia 2017, 9:13

Uwaga na przesyłane linki za pomocą portali internetowych / społecznościowych

Środa, 31 Maja 2017, 14:14

Zmiana oprocentowania depozytów od 01-05-2017 r

Czwartek, 04 Maja 2017, 10:30

PIT WZ

Środa, 05 Kwietnia 2017, 9:19

Sm@rt wypłata

Środa, 22 Lutego 2017, 13:26

Zmiana w taryfie prowizji i opłat

Środa, 02 Listopada 2016, 13:37

Usługa Paybynet

Czwartek, 27 Października 2016, 13:45

Komunikat bezpieczeństwa - złośliwe oprogramowanie PACCA

Wtorek, 14 Czerwca 2016, 14:17

Komunikat bezpieczeństwa - złośliwe oprogramowanie na smartfony z Androidem

Środa, 20 Kwietnia 2016, 14:37

Nie daj się oszukać

Czwartek, 14 Kwietnia 2016, 10:55

Informacja o zmianie wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Poniedziałek, 15 Lutego 2016, 12:41

Informacja o dyspozycji na wypadek śmierci

Poniedziałek, 15 Lutego 2016, 12:22

Zmiana sposobu stosowania formularza przelewu celnego

Środa, 07 Października 2015, 12:28

Portal zakupowy Planet Plus

Poniedziałek, 10 Sierpnia 2015, 10:44

Zmiana oprocentowania lokat od 01-07-2015

Środa, 03 Czerwca 2015, 14:06

Komunikat - oszustwa na "wnuczka" lub na "policjanta"

Piątek, 29 Maja 2015, 10:07

Informacja Internet Banking - koszyk płatności

Czwartek, 28 Maja 2015, 12:06

Informacja Internet Banking - ograniczenia geograficzne

Środa, 20 Maja 2015, 15:08

Komunikat bezpieczeństwa - oszustwo na tzw. "poczekalnię"

Czwartek, 07 Maja 2015, 9:51

Internet Banking autoryzacja przez tokenUSB

Poniedziałek, 20 Kwietnia 2015, 10:33

Problemy z zalogowaniem do usługi Internet Banking

Wtorek, 24 Marca 2015, 11:18

Komunikat o zmianie oprocentowania od 01-04-2015

Poniedziałek, 23 Marca 2015, 15:07

Komunikat bezpieczeństwa - fałszywe maile zwrot podatku

Środa, 17 Grudnia 2014, 14:58

Komunikat bezpieczeństwa - protokół SSL 3.0

Wtorek, 04 Listopada 2014, 9:32

Informacja o zmianie oprocentowania

Poniedziałek, 20 Października 2014, 9:08

Komunikat bezpieczeństwa - włamania do skrzynek poczty elektronicznej

Czwartek, 09 Października 2014, 9:03

Komunikat bezpieczeństwa - trojan BANATRIX

Czwartek, 09 Października 2014, 8:52

Nowa wersja Internet Bankingu

Wtorek, 09 Września 2014, 10:14

Komunikat bezpieczeństwa - szkodliwe oprogramowanie

Wtorek, 09 Września 2014, 10:25

Wrzutnia na ul. Kolejowej 5

Wtorek, 09 Września 2014, 13:48

Zmiana adresowa Centrali Banku

Wtorek, 09 Września 2014, 11:20

Bezprowizyjne bankomaty

Poniedziałek, 19 Sierpnia 2013, 9:57

Nowa placówka przy ul. Kolejowej 5

Poniedziałek, 01 Lipca 2013, 9:02

Zmiana oprocentowania

Poniedziałek, 04 Lutego 2013, 10:11

Podpis elektroniczny

Piątek, 13 Lipca 2012, 14:15

Zmiany w regulaminach

Poniedziałek, 02 Stycznia 2012, 8:25
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.