telefon: 83 344 71 00
mail: bs@bsbialapodlaska.pl
Kod SWIFT: POLUPLPR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Piątek, 03 Lipca 2020, 11:26

Program Dobry Start 2020/2021

Środa, 01 Lipca 2020, 12:28
Wtorek, 12 Maja 2020, 14:45

Przekazujemy Państwu kolejne informacje dotyczące Tarczy Finansowej PFR, które otrzymujemy na bieżąco z PFR.

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:  dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; 2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

oraz

Wobec powyższego, przekazuję najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotowych aspektów:

A. Czy każdy Bank powinien faktycznie zbierać od przedsiębiorcy dokumenty związane z umocowaniem Klienta?

TAK. Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo lub informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę upoważnioną do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu klienta, każdy Bank:

1) w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przedkłada albo pełny odpis KRS albo odpis aktualny na dzień zawarcia umowy subwencji (chodzi o sprawdzenie reprezentacji, czy w dniu zawarcia umowy subwencji, wskazana osoba była upoważniona do reprezentowania klienta, a to można stwierdzić albo z pełnego odpisu KRS albo aktualnego odpisu wg. dnia zawarcia umowy. Pełen odpis KRS, Bank może pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z CEIDG;

w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.

B. Czy pełnomocnictwo powinno być złożone w formie aktu notarialnego?

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

C. Czy pełnomocnictwo może być wystawione post factum?

Pełnomocnictwo nie może być wystawione post-factum. Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.

D. Czy jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników to wystarczy czy wciąż potrzebne jest pełnomocnictwo?

Zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności.

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Czwartek, 07 Maja 2020, 10:54

Wznowienie pracy Oddziału

Czwartek, 30 Kwietnia 2020, 15:07

Informacja o zmianie taryfy prowizji i opłat oraz tabeli oprocentowania produktów bankowych

Czwartek, 30 Kwietnia 2020, 12:06

Informacja o procedurze składania wniosków dla FIRM o prolongatę rat od kredytów związaną z epidemią COVID-19

Środa, 01 Kwietnia 2020, 13:20

Informacja o procedurze składania wniosków o prolongatę rat od kredytów hipotecznych i gotówkowych związanej z epidemią COVID-19

Czwartek, 26 Marca 2020, 13:41

Placówka przy ul. Moniuszki 10

Piątek, 20 Marca 2020, 13:19

Zmiana godzin pracy Banku

Wtorek, 17 Marca 2020, 14:11

Komunikat - koronawirus ograniczenia

Poniedziałek, 16 Marca 2020, 8:53

Koniec roku 2019

Piątek, 20 Grudnia 2019, 8:09

Nowe stawki - przekaz dewizowy SEPA

Poniedziałek, 16 Grudnia 2019, 11:38

Praca Banku 24 grudnia 2019 roku

Wtorek, 17 Grudnia 2019, 11:49

Leasing w naszym Banku

Piątek, 29 Listopada 2019, 11:20

Aplikacja mobilna - Nasz Bank

Piątek, 08 Listopada 2019, 12:13

Informacja o stosowaniu silnego uwierzytelnienia

Środa, 11 Września 2019, 14:22

Nowy bankomat w Białej Podlaskiej

Piątek, 21 Czerwca 2019, 10:04

Informacja o zamkniętej placówce

Poniedziałek, 08 Kwietnia 2019, 9:01

Zmiana adresu logowania do bankowości elektronicznej

Środa, 06 Marca 2019, 9:35

Komunikat o pracy Banku w Wigilię i na koniec roku 2018

Poniedziałek, 17 Grudnia 2018, 12:05

Internet Banking w wersji mobilnej

Piątek, 07 Grudnia 2018, 8:18

12 listopad 2018 roku

Czwartek, 08 Listopada 2018, 10:17

Informacja - płatność dzielona

Poniedziałek, 11 Czerwca 2018, 10:17

Zmiany w interfejsie Internet Banking

Piątek, 29 Grudnia 2017, 9:18

29 grudnia (piątek) ostatnim dniem rozliczeniowym w 2017 roku.

Piątek, 17 Grudnia 2010, 12:50

Ostrzeżenie

Czwartek, 23 Listopada 2017, 13:39

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Wtorek, 07 Listopada 2017, 9:36

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Poniedziałek, 28 Sierpnia 2017, 9:13

Uwaga na przesyłane linki za pomocą portali internetowych / społecznościowych

Środa, 31 Maja 2017, 14:14

Zmiana oprocentowania depozytów od 01-05-2017 r

Czwartek, 04 Maja 2017, 10:30

PIT WZ

Środa, 05 Kwietnia 2017, 9:19

Sm@rt wypłata

Środa, 22 Lutego 2017, 13:26

Komunikat - koniec roku 2016

Wtorek, 13 Grudnia 2016, 12:54

Zmiana w taryfie prowizji i opłat

Środa, 02 Listopada 2016, 13:37

Usługa Paybynet

Czwartek, 27 Października 2016, 13:45

Komunikat bezpieczeństwa - złośliwe oprogramowanie PACCA

Wtorek, 14 Czerwca 2016, 14:17

Komunikat bezpieczeństwa - złośliwe oprogramowanie na smartfony z Androidem

Środa, 20 Kwietnia 2016, 14:37

Nie daj się oszukać

Czwartek, 14 Kwietnia 2016, 10:55

Informacja o zmianie wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Poniedziałek, 15 Lutego 2016, 12:41

Informacja o dyspozycji na wypadek śmierci

Poniedziałek, 15 Lutego 2016, 12:22

Zmiana sposobu stosowania formularza przelewu celnego

Środa, 07 Października 2015, 12:28

Portal zakupowy Planet Plus

Poniedziałek, 10 Sierpnia 2015, 10:44

Zmiana oprocentowania lokat od 01-07-2015

Środa, 03 Czerwca 2015, 14:06

Komunikat - oszustwa na "wnuczka" lub na "policjanta"

Piątek, 29 Maja 2015, 10:07

Informacja Internet Banking - koszyk płatności

Czwartek, 28 Maja 2015, 12:06

Informacja Internet Banking - ograniczenia geograficzne

Środa, 20 Maja 2015, 15:08

Komunikat bezpieczeństwa - oszustwo na tzw. "poczekalnię"

Czwartek, 07 Maja 2015, 9:51

Internet Banking autoryzacja przez tokenUSB

Poniedziałek, 20 Kwietnia 2015, 10:33

Problemy z zalogowaniem do usługi Internet Banking

Wtorek, 24 Marca 2015, 11:18

Komunikat o zmianie oprocentowania od 01-04-2015

Poniedziałek, 23 Marca 2015, 15:07

Komunikat bezpieczeństwa - fałszywe maile zwrot podatku

Środa, 17 Grudnia 2014, 14:58

Komunikat bezpieczeństwa - protokół SSL 3.0

Wtorek, 04 Listopada 2014, 9:32

Informacja o zmianie oprocentowania

Poniedziałek, 20 Października 2014, 9:08

Komunikat bezpieczeństwa - włamania do skrzynek poczty elektronicznej

Czwartek, 09 Października 2014, 9:03

Komunikat bezpieczeństwa - trojan BANATRIX

Czwartek, 09 Października 2014, 8:52

Nowa wersja Internet Bankingu

Wtorek, 09 Września 2014, 10:14

Komunikat bezpieczeństwa - szkodliwe oprogramowanie

Wtorek, 09 Września 2014, 10:25

Wrzutnia na ul. Kolejowej 5

Wtorek, 09 Września 2014, 13:48

Zmiana adresowa Centrali Banku

Wtorek, 09 Września 2014, 11:20

Bezprowizyjne bankomaty

Poniedziałek, 19 Sierpnia 2013, 9:57

Nowa placówka przy ul. Kolejowej 5

Poniedziałek, 01 Lipca 2013, 9:02

Zmiana oprocentowania

Poniedziałek, 04 Lutego 2013, 10:11

Podpis elektroniczny

Piątek, 13 Lipca 2012, 14:15

Zmiany w regulaminach

Poniedziałek, 02 Stycznia 2012, 8:25
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.